Základní škola a mateřská škola Minisvět U krtečka

Mateřská školaBeroun, Chýně MŠMT

Zpět na
ÚVOD
Přejít na
výběr škol

Aktuality

Nejbližší připravované aktuality
30. 4. 2018 Výroba čarodějnice na pálení čarodějnic ve školce ZOBRAZIT VÍCE...
25. 4. 2018 Dopravní hřiště - Závody motorek ZOBRAZIT VÍCE...
19. 4. 2018 Návštěva Policie ČR ZOBRAZIT VÍCE...
 
Provozovna Chýně: http://www.skolka-chyne.cz/

 

Upozornění pro rodiče

 

Mateřská škola Minisvět U Krtečka Beroun, Chýně MŠMT

 

Jsme držiteli certifikace.

http://www.proverenaspolecnost.cz/show,4730

 

Naše organizace zahájila činnost dvou nových provozů na adresách:

Pod Haldou 306, 266 01 Beroun

Točivá 576, 253 01 Chýně. 

Od roku 2010 je naším cílem vytvořit kvalitní, finančně dostupnou

a odborně vedenou mateřskou školu, kde budou Vaše děti

spokojené a jejich pobyt u nás bude pro ně zábavou i přínosem,

s cílem harmonicky rozvíjet jejich osobnosti.

Pilíře spolupráce s rodiči zakládáme na vzájemné důvěře a otevřenosti k naší školce rodinného typu.NAŠE MOTO:

„……….každé dítě přichází na svět jako bezelstný a snadno zranitelný tvor, přichází zvědavé, všetečné a plné naděje. Udělejme všichni všechno pro to, aby život každého dítěte naší planety byl naplněn jen radostí a pohodou. Má na to své právo.“

Z Charty práv dítěte

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvoj osobnosti dítěte po stránce fyzické, psychické, sociální a rozvoj jeho vzdělávacího potenciálu, citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím.

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, zdravé sebevědomí, vztah a odpovědnost k sobě samému a k druhým, zdravý životní styl. Komunikativní dovednosti prohlubujeme využitím kognitivního procesu u dětí.

Způsob a směr našeho pedagogického působení:

  • vytvořit příjemné a láskyplné adaptační prostředí MŠ
  • volnou hrou podněcovat zájem dětí o poznávání světa
  • ke každému dítěti si vytváříme individuální vztah
  • snažíme se pečovat a upevňovat vztahy mezi pedagogy a rodiči
  • usilujeme o přítomnost kvalitních a správných vzorů k nápodobě
  • vhodným a podnětným prostředím prohlubujeme enviromentální cítění dětí
  • důležitost rytmu a řádu ve smyslu orientace, prožívání a pochopení souvislostí jevů

 

 

Začněte výběrem školy

Škola Mateřská škola Beroun,
Chýně MŠMT
Škola Detašované pracoviště školy
Úvaly MPSV
Škola Detašované pracoviště ěkoly Říčany MPSV
Škola Základní škola
Říčany