Základní škola a mateřská škola Minisvět U krtečka

Mateřská školaKlánovice

Zpět na
ÚVOD
Přejít na
výběr škol

Aktuality

Nejbližší připravované aktuality
26. 6. 2017 Konzultace pro rodiče ZOBRAZIT VÍCE...
30. 6. 2017 Slavnostní zakončení školního roku a předání vysvědčení s kamarády ve školce v Úvalech ZOBRAZIT VÍCE...
19. 6. 2017 Projekt - „Ve světě hradů a zámků“ ZOBRAZIT VÍCE...
 

Mateřská škola Minisvět U Krtečka Klánovice

 

Jsme držiteli certifikace.

http://www.proverenaspolecnost.cz/show,4730

 

Máme nové facebookové stránky, sledujte co se ve školce odehrává.

Naše školka vznikla v prostorách, které užívala do dubna roku 2010 soukromá školka Smíškov. Chceme vytvořit kvalitní, finančně dostupnou

a odborně vedenou školku, kde budou Vaše děti

spokojené a jejich pobyt u nás bude pro ně zábavou i přínosem,

s cílem harmonicky rozvíjet jejich osobnosti.

Pilíře spolupráce s rodiči zakládáme na vzájemné důvěře a otevřenosti k naší školce rodinného typu.NAŠE MOTO:

„……….každé dítě přichází na svět jako bezelstný a snadno zranitelný tvor, přichází zvědavé, všetečné a plné naděje. Udělejme všichni všechno pro to, aby život každého dítěte naší planety byl naplněn jen radostí a pohodou. Má na to své právo.“

Z Charty práv dítěte

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvoj osobnosti dítěte po stránce fyzické, psychické, sociální a rozvoj jeho vzdělávacího potenciálu, citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím.

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, zdravé sebevědomí, vztah a odpovědnost k sobě samému a k druhým, zdravý životní styl. Komunikativní dovednosti prohlubujeme využitím kognitivního procesu u dětí.

Způsob a směr našeho pedagogického působení:

  • vytvořit příjemné a láskyplné adaptační prostředí MŠ
  • volnou hrou podněcovat zájem dětí o poznávání světa
  • ke každému dítěti si vytváříme individuální vztah
  • snažíme se pečovat a upevňovat vztahy mezi pedagogy a rodiči
  • usilujeme o přítomnost kvalitních a správných vzorů k nápodobě
  • vhodným a podnětným prostředím prohlubujeme enviromentální cítění dětí
  • důležitost rytmu a řádu ve smyslu orientace, prožívání a pochopení souvislostí jevů

 

 

Začněte výběrem školy

Škola Mateřská škola
Klánovice MŠMT
Škola Detašované pracoviště školy
Úvaly MPSV
Škola Detašované pracoviště ěkoly Říčany MPSV
Škola Základní škola
Říčany