Základní škola a mateřská škola Minisvět U krtečka

Zařízení pro dětiMinisvět U Krtečka II

Zpět na
ÚVOD
Přejít na
výběr škol

O nás

 

 

 

ředitelka zařízení: Mgr. Ing. Milada Stárková

SZZ VŠE, SZZ speciální pedagogika, ředitelka školy, členka Dys-centra Praha, certifikace Dynamic assessment of young children - Dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku, metoda prof. Feuersteina, certifikace Mensa international ČR - NTC Learning, certifikace Školní zralost, certifikace syndrom CAN, certifikace První pomoc, certifikace Děti s ADHD, certifikace Rozvoj řečových dovedností u dětí, certifikace Montessori pedagogika, certifikace mezinárodní spolupráce Cesta k inkluzi


zástupce ředitelky: Veronika Krutská

v současnosti doplňující vzdělání SPgŠ, obor předškolní výchova a vzdělávání, profesní kvalifikace v oboru pedagogiky pro děti do zahájení školní docházky, certifikace Školní zralost, certifikace Matematické dovednosti předškoláků, certifikace Práce s číslem předškoláků, certifikace První pomoc, certifikace Vývoj řeči a komunikace, certifikace Logopedická prevence, certifikace Poruchy chování a koncentrace, certifikace Montessori pedagogika, certifikace Předčtenářská gramotnost, certifikace syndrom CAN, praxe 6 let v oboru předškolní výchova a vzdělávání, certifikace Mensa International ČR - NTC Learning, certifikace jóga

 

vedoucí pedagog: Michaela Knorrová

v současnosti studující bakalářské studium, obor výchovné poradenství a VOŠ sociální pedagogika, profesní kvalifikace v oboru pedagogiky pro děti do zahájení školní docházky,certifikace Logopedická prevence, praxe 4 roky v oboru předškolní výchova a vzdělávání, letitá lektorka tance
                                                               
pedagog: Gabriela Kutíkova

absolventka SPgŠ, obor předškolní výchova a vzdělávání, certifikace První pomoc, certifikace syndrom CAN, certifikace Agresivita u dětí, certifikace Logopedická prevence, certifikace Psychomotorika u dětí, certifikace Rozvoj kooperativních dovedností, certifikace Grafomotorika a rytmická cvičení,  certifikace dětská jóga

asistent pedagoga: Allia Federman, Esther Mudrová

v současnosti probíhá kvalifikace v oboru pedagogiky pro děti do zahájení školní docházky

            

vedoucí školního stravování: Karel Šabata 

jednatel: Stanislav Stárek


 

 
 

Začněte výběrem školy

Škola Mateřská škola Beroun,
Chýně MŠMT
Škola Detašované pracoviště školy
Úvaly MPSV
Škola Detašované pracoviště ěkoly Říčany MPSV
Škola Základní škola
Říčany