Základní škola a mateřská škola Minisvět U krtečka

Základní školaŘíčany

Zpět na
ÚVOD
Přejít na
výběr škol

Aktuality

Nejbližší připravované aktuality
30. 6. 2016 Návštěva národního muzea Praha ZOBRAZIT VÍCE...
26. 6. 2016 Exkurze Zámku Praha Klatovice ZOBRAZIT VÍCE...
24. 6. 2016 Exkurze na Úřad práce Praha III ZOBRAZIT VÍCE...
 

Soukromá Základní a mateřská škola M.U.K.

 

Zrození školy nastalo na jaře roku 2010, kdy naše společnost založila Mateřskou školu Minisvět U krtečka s místem provozovny Praha 9 Klánovice. Důvodem založení mateřské školy byl tehdejší neutěšený stav v oblasti kapacity těchto předškolních zařízení s představou vytořit a poskytnout dětem ve věku od 3-6 let maximálně možný individuální přístup v oblasti jejich všestranného rozvoje. V roce 2011 byla škola zapsána v rejstříku školu a školských zařízení MŠMT. Vize mateřské školy je od počátku směřována k prožitkovému učení, sepětí s přírodou, dostatečným pohybem, logickým myšlením a laskavým přístupem pedagogů. Na konci roku 2015 byla škole schválena žádost o dotaci z EU, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento finanční transfér umožnil vybudovat další dvě provozovny zařízení pro děti ve věku od 1-6 let v Říčanech a Úvalech. Příjemnou skutečností pro rodiče dětí je výše dotovaného školného, které je téměř o 50% nižší než na kmenové mateřské škole v Klánovicích.

 

Vzhledem k poptávce našich klientů-rodičů související s návazností soukromé mateřské školy a soukromé základní školy jsme se rozhodli vyhovět těmto požadavkům. V dubnu 2016 jsme získali schválení MŠMT k založení základní školy. Tímto se naše mateřská škola transformovala na Základní školu a mateřškou školu M.U.K. V červnu nás tedy čeká zápis do první třídy základní školy v Říčanech. Vize základní školy: ve třídě maximálně 18 žáků, 4 hodiny anglického jazyka týdně od první třídy, spojení pohybu s rozvojem logiky (taneční škola, škola taekwondo, šachová škola), podpora k aktivnímu učení, ne však k učení encyklopedickému, ale získávání pro život důležitých kompetencí, sociálních dovedností a učení se řešení problémů.

 

Naším cílem je v dětech podporovat pozitivní prožvání, získání zdravého seběvědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Chceme, aby se naše škola stala podnětným prostředím s kvalitním a kvalifikovaným vzděláváním, kde se děti cítí bezpečně a spokojeně. Při stanovení výše školeného v částce 5400,- Kč / měsíc, byla pro nás prioritou maximálně možná finanční dostupnost pro co nejširší oblast rodin. Těšíme se na naše nové prvňáčky a jejich rodiče. S pozdravem Mgr. Ing. Milada Stárková ředitelka školy. 

 

Začněte výběrem školy

Škola Mateřská škola Beroun,
Chýně MŠMT
Škola Detašované pracoviště školy
Úvaly MPSV
Škola Detašované pracoviště ěkoly Říčany MPSV
Škola Základní škola
Říčany