Úvod

logo-ms

Změna činnosti školy:

- transformace společnosti na

Základní a mateřskou školu M. U. K.

obr

 

 

Jsme držiteli certifikace.

http://www.proverenaspolecnost.cz/show,4730

Certifikace Ekoškola

Máme nové facebookové stránky, sledujte co se ve školce odehrává.

Naše školka vznikla v prostorách, které užívala do dubna roku 2010 soukromá školka Smíškov. Chceme vytvořit kvalitní, finančně dostupnou
a odborně vedenou školku, kde budou Vaše děti
spokojené a jejich pobyt u nás bude pro ně zábavou i přínosem,
s cílem harmonicky rozvíjet jejich osobnosti.
Pilíře spolupráce s rodiči zakládáme na vzájemné důvěře a otevřenosti k naší školce rodinného typu.NAŠE MOTO:

„……….každé dítě přichází na svět jako bezelstný a snadno zranitelný tvor, přichází zvědavé, všetečné a plné naděje. Udělejme všichni všechno pro to, aby život každého dítěte naší planety byl naplněn jen radostí a pohodou.

Má na to své právo.“

Z Charty práv dítěte

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvoj osobnosti dítěte po stránce fyzické, psychické, sociální a rozvoj jeho vzdělávacího potenciálu, citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím.

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, zdravé sebevědomí, vztah a odpovědnost k sobě samému a k druhým, zdravý životní styl. Komunikativní dovednosti prohlubujeme využitím kognitivního procesu u dětí.

Způsob a směr našeho pedagogického působení:

  • vytvořit příjemné a láskyplné adaptační prostředí MŠ

  • volnou hrou podněcovat zájem dětí o poznávání světa

  • ke každému dítěti si vytváříme individuální vztah

  • snažíme se pečovat a upevňovat vztahy mezi pedagogy a rodiči

  • usilujeme o přítomnost kvalitních a správných vzorů k nápodobě

  • vhodným a podnětným prostředím prohlubujeme enviromentální cítění dětí

  • důležitost rytmu a řádu ve smyslu orientace, prožívání a pochopení souvislostí jevů

 
TOPlist